CML Was ist CML

"Bądź pewny siebie oraz dobrze poinformowany."

CML Management der Behandlung

"Im więcej się dowiadujesz, tym lepiej jesteś przygotowany do rozmowy z lekarzem."

"Obecnie dostępnych jest wiele metod leczenia kontrolującego chorobę."

CML Behandlungsoptionen

"Wiele osób z PBSz leczonych prawidłowo cieszy się pełnią życia."

Więcej na temat białaczki

Białaczka to rodzaj nowotworu komórek krwi; przyczyny rozwoju choroby są nieznane.
Więcej >>

Porady i wskazówki

Podajemy kilka ogólnych wskazówek ułatwiających codzienne życie w trakcie leczenia PBSz. Więcej >>

Często zadawane pytania

Oto kilka odpowiedzi na często zadawane pytania, które mogą okazać się pomocne. FAQ

ONCPL13NP01755 - March 2013