• A A A
  • Print

Szpik kostny i aspiracja (punkcja) szpiku kostnego

Szpik kostny to gąbczasta tkanka znajdująca się wewnątrz pustej części niektórych kości długich. To właśnie tutaj wytwarzane są krwinki

Szpik kostny jest w stanie wytwarzać komórki macierzyste, które są źródłem wszystkich krwinek. Komórki macierzyste w szpiku kostnym przechodzą różne procesy różnicowania i dojrzewają, przekształcając się w krwinki czerwone, krwinki białe i płytki krwi. Dojrzałe komórki przedostają się do naczyń krwionośnych wewnątrz kości, a następnie są przenoszone w krwiobiegu do poszczególnych części ciała. 

Komórki szpiku kostnego można pobrać do badań za pomocą igły wkłuwanej przez skórę do środka kości, zwykle miednicy lub mostka. Proces ten to tzw. punkacja (aspiracja) szpiku kostnego lub po prostu aspiracja, jeśli szpik kostny jest aspirowany (pobierany), lub biopsja szpiku kostnego, gdy szpik pobierany jest za pomocą biopsji. Poniższa ilustracja przedstawia najbardziej typowy sposób wykonywania tego zabiegu.


Procedura punkcji szpiku kostnego
Image_Bone Marrow Aspiration


W celu wykonania tego zabiegu hematolog lub onkolog oczyści skórę, aby ograniczyć ryzyko infekcji. Następnie za pomocą środka do znieczulenia miejscowego znieczuli obszar wkłucia, aby złagodzić ból. Niektóre osoby odczuwają tępy ból lub zasysanie szpiku w trakcie biopsji. Procedura jest krótka, dlatego odczuwany dyskomfort nie powinien trwać długo.