• A A A
  • Print

Niewyjaśnione siniaki

Przewlekła białaczka szpikowa (PBSz) wpływa na krwinki wytwarzane w szpiku kostnym. Choroba może powodować wytwarzanie zarówno zbyt dużej, jak i zbyt małej liczby płytek krwi. Płytki krwi odgrywają istotną rolę w krzepnięciu krwi, dlatego ich niedobór może wywoływać nasiloną tendencję do powstawania siniaków. Ważne jest prowadzenie obserwacji tego objawu choroby.

W PBSz ważne jest zwracanie uwagi na zmiany w organizmie. Należy poinformować hematologa lub onkologa w przypadku wystąpienia objawów, takich jak:

  • krwawienia, które nie ustępują po kilku minutach,
  • nadmierne krwawienie nawet w przypadku niewielkiego skaleczenia lub zadrapania,
  • częste krwawienia z nosa, 
  • krwawienie z dziąseł lub ust,
  • nowe lub niewyjaśnione siniaki w dowolnej części ciała,
  • siniaki bez wyraźnej przyczyny,
  • siniaki w wyniku ucisku, który zwykle nie zostawiłby żadnych śladów na skórze.