CML Was ist CML

"Känn dig trygg och håll dig informerad."

CML Management der Behandlung

"Ju mer du vet, desto bättre förberedd är du inför läkarsamtalen."

"Idag finns det behandlingsalternativ som kontrollerar sjukdomen"

CML Behandlungsoptionen

"Många som har KML kan leva ett bra och friskt liv med rätt behandling."

Mer om leukemi

Leukemi är cancer i blodkropparna. Grundorsaken till varför de uppstår är okänd.
Mer >>

Tips och förslag

Här är några allmänna tips för att hjälpa dig i vardagen medan du behandlas för KML. Mer >>

Vanliga frågor

Här är några vanliga frågor som du kan ha hjälp av. Vanliga frågor

ONCSE14NP06958-01 - 09/2014